Sylvia , Age-21 , poland alkoholand / Seattle .

Screw you guys,I'm going home

ASK me plissSubmitArchiwum

(Źródło: data.whicdn.com)